top of page

Despre Meditație: Sogyal Rinpoche


‹‹Din fericire, trăim într-o vreme în care nenumărați oameni din toată lumea se familiarizează cu meditația. Ea este acceptată ca o practică ce-și croiește drum și se ridică deasupra barierelor culturale și religioase, și le permite celor care o urmează să stabilească un contact direct cu adevărul ființei lor.


Practica aceasta transcende dogmele religiilor și în același timp este esența religiilor. Ne trăim viața într-o luptă intensă și plină de neliniște, într-un vârtej al grabei și agresiunii, în competiție, cramponare, posesiune și înfăptuire, împovărându-ne întrodeauna cu activități și preocupări neesențiale.


Meditația este exact contrariul. A medita înseamnă a realiza o ruptură completă cu modul nostru „normal” de operare, căci este o stare liberă de orice griji și preocupări în care nu există competiție, nici dorință de a poseda sau a ocupa ceva, nici luptă intensa și neliniștită și nici sete de izbândă: o stare lipsită de ambiții în care nu există acceptare sau respingere, speranță sau frică, o stare în care începem treptar să ne eliberăm de toate acele emanații și concepte care ne-au întemnițat în spațiul candorii naturale.


Maeștrii meditației budiste știu cât de flexibilă și maleabilă este mintea. Dacă o pregătim, orice este posibil. Consacră-ți mintea confuziei și știm cu toții prea bine, dacă suntem onești, că ea va deveni un maestru întuneacat al confuziei, pricepută în vicii.


Consacră-ți mintea în meditație și vei constata că în timp, cu răbdare, disciplină și pregătire corectă, mintea va începe să se dezlege și să-și cunoască beatitudinea și limpezimea esențială.„Pregătirea” minții nu înseamnă nicidecum subjugarea ei forțată sau spălarea creierului.


A pregăti mintea înseamnă în primul rând a vedea nemijlocit și concret modul ei de funcționare, o cunoaștere pe care o deduci din învățăturile spirituale și printr-o experiență personală în practicarea meditației. După care poți folosi înțelegerea dobândită pentru a îmblânzi mintea și a o manevra cu abilitare, făcând-o din ce în ce mai docilă, astfel încât să puteți deveni maestrul propriei voastre minți și s-o utilizați în scopul ei cel mai plenar și mai benefic.


În învățătura lui Buddha aflăm că există trei lucruri care fac toată distincția dintre meditația ca simplă metodă de a aduce o relaxare, pace și beatitudine și meditația ca instrument puternic pentru iluminarea noastră și a celorlalți.


Pe acestea le numim: „Binele la început”, „Binele la Mijloc” și „Binele la Sfârșit”.


  • Binele la început apare din conștientizarea faptului că noi și toate celelalte ființe posedăm în mod fundamental natura de Buddha sau Hristos ca esență lăuntrică și că realizarea ei înseamnă eliberarea de ignoranță și curmarea definitivă a suferinței. Astfel că de câte ori începem să practicăm meditația, suntem stimulați de acest lucru și inspirați de motivația de a ne dedica practica și viața iluminării tuturor ființelor.


  • Binele la Mijloc este cadrul mental cu care pătrundem în inima practicii, un cadru inspirat de realizarea naturii minții, din care se ivește o atitudine de non-atașament, liberă de orice referire conceptuală și conștientizarea faptului că toate lucrurile sunt inerent „vide”, iluzorii, asemeni unui vis.


  • Binele la Sfârșit este modalitatea în care ne încheiem meditația, dedicându-i toate meritele și rugându-ne cu o fervoare reală: „Fie ca orice merit rezultat din această practică să servească iluminării tuturor ființelor”.

Meritul este puterea pozitivă și befeficiul, pacea și fericirea care radiază din practica voastră. Acest merit îl dedicați beneficiului ultim, pe termen lung, al ființelor, care este iluminarea.La un nivel mai imediat, meritul practicii îl dedicați ca să fie pace în lume, ca toți oamenii să aibă parte de o bunăstare totală și o fericire durabilă. După care, realizând natura iluzorie și de vis a realității, reflectați cum, în sensul cel mai profund, voi cei care vă dedicați și actul însuși al dedicației, sunt toate intrisec „vide” și iluzării. Aceasta, se spune în învățături, este ca o pecete în finalul meditației care vă asigură că niciuna din energiile pure nu se vor scurge sau prelinge, astfel că nici unul din meritele practicii voastre să nu fie vreodată irosit.


Aceste trei principii sacre - motivația abilă, atitudinea de non-atașament care asigura practica și dedicația care o încheie - sunt cele care vă fac meditația cu adevărat iluminatoare și puternică.››


_____________


Dacă dorești să meditezi alături de mine, te aștept pe canalul meu de youtube, unde găsești diverse meditații ghidate.

Postări recente

Afișează-le pe toate
bottom of page